Wat is het verschil tussen VOP en VP?

Verschil tussen VOP en VP

 

Wat is het verschil tussen een VOP er en een VP er?

 

 

 

Voldoende onderricht persoon NEN 3140

 

Een voldoend onderricht persoon (VOP-er) is werknemer die niet over een elektrotechnische vooropleiding beschikt.  VOP-ers zijn opgeleide personen die vanwege een effectieve bedrijfsvoering bevoegd zijn voor een aantal eenvoudige elektrotechnische taken. Hierbij valt te denken aan magazijnmeesters die elektrische handgereedschappen keuren, gebouwbeheerders die smeltveiligheden vervangen, etc. 

 

Een VOP-er is op de hoogte van de mogelijke elektrische risico’s en is in staat deze te voorkomen bij de door hem uitgevoerde werkzaamheden. 

 

Omdat een brede kennis van elektrische risico’s ontbreekt, is het noodzakelijk de werkzaamheden en omstandigheden waaronder deze mogen worden uitgevoerd, zorgvuldig te omschrijven in de aanwijzingsverklaring. 

 

De instructie van VOP-ers kan plaatsvinden door de werkverantwoordelijke of een vakbekwaam persoon. Voorbeelden van werkzaamheden die door voldoend onderrichte personen kunnen worden uitgevoerd zijn:

 

  • Het vervangen van lampen;

  • Het spanningsloos maken voor werkzaamheden en het opnieuw inschakelen na werkzaamheden van elektromotoren;

  • Het aan- en afkoppelen van standaard elektromotoren;

  • Het monteren van contactstoppen aan leidingen;

  • Het vervangen van wandcontactdozen en lichtschakelaars;

  • Het aansluiten van verlichtingsarmaturen op aanwezige leidingen;

  • Het keuren van elektrische arbeidsmiddelen;

  • Het aanbrengen en verwijderen van smeltveiligheden met meestal een beperking voor mespatronen;

  • etc.

 

  Vakbekwaam persoon NEN 3140

 

Een vakbekwaam persoon (ook wel VP-er genoemd) is iemand (meestal een monteur) die zelfstandig of in teamverband elektrotechnische werkzaamheden uitvoert. De VP-er beschikt over een elektrotechnische vooropleiding op WEB-niveau 2 (Wet educatie en beroepsonderwijs).

 

De VP-er wordt aangestuurd door een werkverantwoordelijke. Voor bepaalde werkzaamheden heeft hij geen werkopdracht nodig, maar kan hij volledig zelfstandig opereren.

 

 

 

Deze werkzaamheden zijn dan in zijn aanwijzing als vakbekwaam persoon vastgelegd.

 

Dit geldt niet voor het werken aan een onder spanning zijnde installatie. Hiervoor is te allen tijde een schriftelijke opdracht van de werkverantwoordelijke nodig, alsmede een aparte opleiding. Elektrotechnische werkzaamheden, waaronder het inspecteren van installaties vallen onder de competentie van de VP-er.

 

  Populair 

    € 149,-

Opleiding NEN 3140

 


VOP of VP certificaat