Heeft u vragen of hulp nodig?

 • 25 jaar ervaring
 • Opleiding op locatie
 • Al v.a. € 99,- per deelnemer
 • Ruime keuze trainingen

BHV basisopleiding op locatie

Een bedrijfshulpverlener (BHV-er) is een aangewezen persoon binnen het bedrijf die de volgende taken kan uitvoeren:

 • Eerste hulp bij ongevallen
 • Bestrijden van brand
 • Het in noodsituaties evacueren van werknemers

Het aantal BHV-ers dat je aanstelt, ligt niet vast in de wet.

Wel moet je bij het bepalen van het aantal BHV-ers en bij de manier waarop je de BHV organiseert, rekening houden met de grootte van je bedrijf en de risico’s binnen je bedrijf.

Voorbeeld: werknemers die op hoogte en met veel zware voorwerpen werken lopen meer risico om bij een ongeval betrokken te raken dan werknemers die op kantoor achter een computer werken.

Om te zorgen dat de BHV-er zijn taak goed kan uitvoeren zijn er cursussen en opleidingen. Als de risico’s in het bedrijf klein zijn, voldoet vaak alleen de BHV-opleiding.

Zo niet, dan is het aan te raden om de BHV-er een complete EHBO-cursus plus een opleiding Brandbestrijding te laten volgen.

BHV-opleiding

Samen met de werknemers moet de werkgever zorgen dat iedereen weet wat te doen in het geval van een noodsituatie. Daarom moet jij als werkgever ervoor zorgen dat alle BHV-ers beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren.

Geldigheid certificaat: 1 jaar

Korte inhoud cursus:

Deel 1; Levensreddende Handelingen (LH)

 • Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp (vijf belangrijke punten)
 • Noodvervoersgreep van Rautek
 • Vitale functies
 • Beademen en reanimatie (voor volwassenen
 • Verstikking en vergiftiging
 • Shock
 • Uitwendig (ernstig) bloedverlies en het verbinden hiervan (verbandleer)
 • Plaatselijk letsel (brandwonden, botbreuk, oogletsel)
 • Toets

Deel 2; Communicatie, Brandbestrijding en Ontruimingen

 • Taken van de bedrijfshulpverlener
 • Communicatiemiddelen tijdens incident
 • Brandbestrijding (brand drie- en vijfhoek, brandstadia, kleine blusmiddelen)
 • Ontruimingen
 • Belang van nazorg
 • Toets

Prijzen
BHV op locatie – 1 dag ( groepsprijs voor 6-10 deelnemers € 795.00)*
BHV herinstructie 1 dag ( groepsprijs voor 6-10 deelnemers € 795.00)*

* Prijzen zijn exclusief brandblusmiddelen en verbandmiddelen. Deze bedragen € 20,- per persoon.

  Informatie

  Wilt u een offerte of heeft u specifieke vragen over de training?

  Shopping cart0
  There are no products in the cart!
  Continue shopping
  0