Overige

RI&E

Volgens de Arbo-wet zijn alle bedrijven verplicht een Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te laten voeren.

De RI&E geeft inzicht in de belangrijkste risico's binnen uw bedrijf op het gebied van Veiligheid, 
Gezondheid en Welzijn en in de maatregelen die genomen moeten worden om deze te voorkomen.

Bij het opstellen van de risico-inventarisatie en evaluatie nemen wij alle bijbehorende werkzaamheden voor haar rekening.


Code 95

Collectieve opleiding code 95 !!!!, voor chauffeurs, ( kan ook op zaterdag )

U bent met meerdere chauffeurs, collega's, of u heeft als bedrijf meerdere chauffeurs in dienst ??

Bel ons dan en overleg met ons, u zult merken dat wij de opleiding als maatwerk kunnen aanbieden tegen een gereduceerde prijs.


Subsidie

Wilt u een tegemoetkoming ontvangen voor uw  cursus?

Vraag dan subsidie aan! Veel bedrijven dragen binnen haar bedrijfstak een bijdrage af aan aan een opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O-fonds).

Uit dit fonds worden scholingsactiviteiten voor medewerkers vergoed. Indien u afdraagt aan een O&O-fonds, dan komt u in aanmerking voor deze subsidie.