Herinstructie "Online "

NEN-3140 opleiding / online

NEN 3140 online opleiding voor herinstructie VOP en/of VP

Opleiding NEN 3140

€ 79,00

 

De cursus kan volledig in eigen tijd en eigen tempo worden uitgevoerd.

Tijdens deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  1. De relevante normen en wetgeving ten behoeve van een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties; ARBO-wetten, -besluiten en -beleidsregels, NEN- EN 50110-1 en NEN 3140

  2. De gevaren van het werken met elektriciteit (zoals kortsluiting en elektrocutie)

  3. De procedures, de maatregelen en het gebruik van hulpmiddelen voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden in laagspanningsinstallaties en voor    het veilig uitvoeren van eenvoudige bedieningshandelingen

Het kost u ongeveer 2 uur tijd om de opleiding te volgen, en het examen af te leggen.

 

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € 79,00 per persoon, incl. examen.

 

Locatie

Deze cursus is niet locatiegebonden. U hebt alleen een computer met een internetverbinding nodig.

 

Afsluiting

De opleiding wordt afgesloten met een digitaal examen van 25 vragen. Als u hiervan minimaal 17 vragen goed heeft beantwoord, ontvangt u het NEN 3140 VOP of VP certificaat.

 

Klik links op de lesmap of presentatie

 

Of gebruik Onderstaande QR CODE

Voor uw lesmap of Powerpoint