Heeft u vragen of hulp nodig?

 • 25 jaar ervaring
 • Opleiding op locatie
 • Al v.a. € 99,- per deelnemer
 • Ruime keuze trainingen

NEN 3140 en Arbo wet , waar moet je aan voldoen?

 

De Arbowet is een raamwet en geeft de kaders aan waarbinnen gehandeld wordt.

Artikel 3 van de Arbowet
In dit artikel is opgenomen dat de werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers.
En voert om deze reden een beleid dat gericht is op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.
Dus gericht sturen op veilige werkzaamheden.
Eveneens zal de werkgever voor een goede verdeling zorgen van bevoegdheden en verantwoordelijkheden en dat de medewerkers bekwaam zijn.

In artikel 5 
van de wet staat ;
 • dat de werkgever over een schriftelijke inventarisatie en evaluatie beschikt die (elektrotechnische) arbeid met zich mee brengt.
 • De zogenaamde RI&E, risicoinventarisatie & -evaluatie.
 • Deze RI&E moet ook aangeven welke maatregelen moeten worden getroffen op welke termijn, om de mogelijke risico’s zoveel mogelijk te beperken.
 • Hierbij moet in eerste instantie ingezet worden op bronbestrijding.
 • Dus het wegnemen van het gevaar.
 • Wanneer dat niet kan, zijn beperkende of beschermende maatregelen toegestaan.

In artikel 8
van de wet wordt bepaald dat:
 • Werknemers doeltreffend ingelicht worden over het werk dat wordt uitgevoerd.
 • Daarbij uiteraard uitgelicht de verbonden risico’s en welke maatregelen daartegen getroffen worden.
 • Gerichte instructie gegeven door de werkgever hoort hierbij.

Dan kennen we ook nog artikel 3.4.

 • Deze is gericht op elektrische installaties.
 • Van deze installaties wordt verwacht dat zij zodanig ontworpen, ingericht, aangelegd, onderhouden en gekenmerkt zijn, dat een veilig gebruik van elektriciteit zo goed mogelijk is gewaarborgd.
 • Wanneer noodzakelijk, moeten hiervoor de nodige voorzieningen en beschermingsmaatregelen aangebracht worden.
 • Daarbij wordt verwacht dat er rekening wordt gehouden met bijzondere eisen die kunnen voortkomen uit de wijze van het gebruik.
Als laatste artikel 3.5.
In dit artikel staat over elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden aan of nabij een elektrische installatie.
Elektrotechnische werkzaamheden en bedieningswerkzaamheden die gevaren kunnen opleveren, moeten door deskundige, voldoend onderrichte en daartoe bevoegde werknemers worden uitgevoerd.
De volledige tekst van deze artikelen uit het arbeidsomstandigheden besluit kun je hier nalezen.
Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping
0