Opleiding Inspectie elektrische installaties volgen ?

  Maatwerk voor bedrijven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u een in-company cursus Inspectie van elektrische installaties volgens NEN 1010 en NEN 3140 organiseren? Dit kan snel en praktisch in gang worden gezet. Bel ons gerust voor een voorstel op maat.

  

 

Erkend en praktisch ingevuld? De Inspectie elektrische installaties volgens NEN 1010 en NEN 3140 training van PTC Opleidingen is precies wat u zoekt!

 

Onze opgeleide inspecteurs zijn praktisch ingesteld, en werkzaam als IV er in de praktijk. Ze keuren goed daar waar het kan en keuren af daar waar het moet.

 

PTC Opleidingen vindt het inspecteren geen doel op zich, maar een middel om elektrische installaties veilig te krijgen en te houden.

 

Een cursus inspecteren elektrische installaties NEN 1010 en NEN 3140 volgt u bij PTC Opleidingen. Na afloop bent u bevoegd voor NEN 3140 en NEN 1010 inspecteren van Elektrische installaties bij oplevering, en de herhalingsinspectie van elektrische installaties volgens NEN 3140.

 

 

De Theorie bestaat uit de volgende inhoud:

 

1) Normen en wetgeving

2) Stelsels

3) Bescherming tegen elektrische schok

 • Basisbescherming
 • Foutbescherming
 • Aarding en vereffening

4) Organisatorischeaspecten

 • Taak van de installatieverantwoordelijke
 • Hoe inspecteren bij ontbreken van een installatieverantwoordelijke
 • Door wie mag er geïnspecteerd worden

5) Inspectie elektrische installatie

 • Doel van inspectie’s
 • Bepalen inspectietermijn
 • Foutindicatie, oorzaak en prioriteit
 • Steekproeven bij inspecties

6) Metingen en beproevingen

 • Uitvoeren visuele inspectie
 • Uitvoeren metingen en beproevingen
 • Isolatieweerstandmeting
 • Impedantiemeting
 • Weerstand van de beschermingsleiding
 • Aanspreekstroom en tijd van aardlekbeveiligingen
 • Fasegelijkheid, polariteit en draaiveld

7) Opstellen inspectierapport

 

 

Aansluitend volgt er een stukje praktijk op het storing simulatie panel.

 

 


Uw kosten zijn:

Bij aanmelding van minimaal 4 deelnemers :

 • 4 t/m 5 cursisten: € 249,
 • 6 en meer cursisten: € 199,- 

Genoemde prijzen zijn per cursist, exclusief BTW, incl. certificaat.

 


 

Inspectie NEN 1010  voor bedrijven opleiding 

voor aanmelding...