Risico-inventarisatie en -evaluatie

 

RI & E

 

Volgens de Arbo-wet zijn alle bedrijven verplicht een Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te laten voeren.

 

De RI&E geeft inzicht in de belangrijkste risico's binnen uw bedrijf op het gebied van Veiligheid, 
Gezondheid en Welzijn en in de maatregelen die genomen moeten worden om deze te voorkomen.

Bij het opstellen van de risico-inventarisatie en evaluatie nemen wij alle bijbehorende werkzaamheden voor haar rekening.

 

Tijdens een bezoek door een adviseur van ons aan uw bedrijf wordt, aan de hand van een aantal (branchespecifieke) checklisten, een beoordeling gemaakt van de mogelijke risico's op het gebied van de arbeidsomstandigheden.

 

Bij de beoordeling wordt een onderscheid gemaakt tussen risico's die zijn verbonden aan het gevoerde bedrijfsbeleid en de risico's die voortkomen uit de inrichting van de werkruimten.

Aan de hand van de inventarisaties wordt een inschatting gemaakt van de ernst van de risico's en de mogelijk te ondernemen beheersmaatregelen. Deze zaken omschrijven wij voor u in een zogenaamd Plan van Aanpak. Dit is een overzicht van de verbeterpunten en de te nemen maatregelen met daaraan gekoppeld de prioriteit van de eventueel te ondernemen acties.

 

Door onze praktische aanpak kunnen wij tarieven hanteren die over het algemeen meer dan 25% lager liggen dan die van overige aanbieders. Dit scheelt snel honderden euro's.

U kunt zelf een globale prijsindicatie berekenen voor het maken van een RI&E. Een op maat gesneden aanbieding vraagt u aan via dit formulier.

 

U kunt contact met ons opnemen via het  Contactformulier