· 

NEN 3140 Nodig? Verplicht?

NEN 3140 invoeren in Uw bedrijf?

De NEN 3140 klinkt U misschien onbekend in de oren, maar lijken vaak heel logisch. Iedereen op de werkvloer heeft er in feite mee te maken.

 

Want ook apparatuur als verlichting, pc’s of de koffieautomaat zijn hierop van toepassing.

De Arbeidsinspectie adviseert de regels van de NEN 3140 na te leven voor werknemers. Daarnaast worden klanten en afnemers beschermd tegen eventuele gevaren op het gebied van stroom en stroomvoorziening.

Wanneer bent u verplicht tot de laagspanningsregels van de NEN 3140?

 

Is de NEN 3140 verplicht, of heeft het alleen een verplichtend karakter?

 

Het antwoord op deze vraag is dat in de Arbo wetgeving geen verplichting voorkomt om aan deze regels te voldoen. Wel wordt genoemd in artikel 3.5 dat U als werkgever moet voldoen aan ‘de stand van de wetenschap’.

U moet het dus niet zien als een wettelijke regel maar als een toegevoegde waarde. De Arbeidsinspectie beoordeelt u er wel op, maar kan het niet wettelijk verplichten. In de praktijk kan dit wel eens tot vragen of onzekerheid leiden. 

 

Een werkgever is er dus niet toe verplicht, maar moet daarentegen bij calamiteiten wel kunnen uitleggen hoe zijn veiligheidsmanagement eruit ziet.

 

Naast de Arbo kunnen ook verzekeraars eisen dat aan een de NEN-norm voldaan moet zijn zodra iemand een claim indient.

Ondanks dat er niet een wettelijke verplichting is ten aanzien van de laagspanningsrichtlijn NEN 3140 wordt er wel geadviseerd om de norm zeer serieus te nemen. Dit geldt zowel voor de ingebruikname als het repareren of wijzigen aan of het toevoegen van zaken aan elektrische apparatuur.

 

Controle, naleving en evaluatie van de NEN 3140

 

Een inspecteur of een deskundige op het gebied van NEN 3140 kan analyseren of er knelpunten of verbeterkansen zijn, met het oog op arbeidsveiligheid of brandpreventie.

In de loop van de tijd vinden en er uiteraard ook wijzigingen plaats aan elektrische installaties in uw bedrijf of organisaties, door zaken nieuw aan te schaffen of ze te repareren. In sommige organisaties zijn één of meer medewerkers verplicht om een NEN 3140 cursus of training te volgen, zodat er een garantie is dat bijvoorbeeld een reparatie of een tijdelijk slecht functioneren van apparatuur niet tot calamiteiten kan leiden.

 

Wat zijn de belangrijkste voordelen van NEN 3140?

 

1.    Alle mensen die intern of extern met uw bedrijf of organisatie te maken hebben, geeft u een veilig gevoel. Er kan geen stagnatie van de productie ontstaan, rendement- en imagoverlies of arbeidsongeschiktheid.

2.    Het voldoen aan de normen biedt continuïteit met de bedrijfsprocessen of zelfs het voortbestaan van het bedrijf. 

3.  Naast ongevallen worden ook storingen verholpen door aan de normen te voldoen

 

Kijk eens verder op onze site PTC-Opleidingen 

Interesse in één van onze opleidingen? 

NEN 3140 VOP

NEN 3140 VP