· 

Opleiding NEN 3140 volgens DE NIEUWE NEN 3140-2018 norm is gepubliceerd!

U kunt bij ons de nieuwe vanaf januari de Nieuwe NEN 3140 ( uitgave : december 2018 ) volgen.

 

 Lees hier ......De NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning NEN 3140 Bedrijfsvoering laagspanningsinstallaties zijn aangepast.

 

NEN 3140 is bij uitstek de Nederlandse norm voor de bedrijfsvoering van elektrische installaties, ofwel het beheer van betreffende installaties, en het werken aan deze installaties.

 

De vorige herziening van de NEN 3140 dateerde van mei 2015.

 

Deze vernieuwde uitgave is weer geheel in overeenstemming gebracht met de huidige inzichten. Ook zijn wijzigingen uit NEN-EN 50110 doorgevoerd, vooral uit deel 2. Op verzoek van de gebruikers van de norm zijn in de aangepaste versie onder andere de volgende onderwerpen nader bekeken en uitgewerkt:

 

U kunt het gehele bericht op https://www.ptc-opleidingen.nl downloaden en bekijken.

 

 

Certificaat behalen voor de NEN 3140 VOP of VP opleiding?  

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

vop

 

Een voldoend onderricht persoon behoeft geen elektrotechnische vakopleiding te hebben genoten en heeft veelal weinig of geen praktijkervaring. Wel moet hij/zij op de hoogte zijn van de gevaren die bestaan bij het verrichten van werkzaamheden in de omgeving van onder spanning staande

delen en weten wat ze moeten doen of laten om deze gevaren te voorkomen.

 

Bevoegdheden van de voldoend onderrichte personen

Voldoend onderrichte personen van 18 jaar of ouder mogen wel

elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in installaties, uitsluitend in

opdracht van een werkverantwoordelijke / installatieverantwoordelijke.

 

 

 

vp

Een vakbekwaam persoon wordt door de werkgever, of namens de werkgever door de werkverantwoordelijke aangewezen.

 

Deze aanwijzing geschiedt schriftelijk.

 

De opleiding en ervaring van een vakbekwaam persoon moeten ten minste bestaan uit: een voltooide lagere elektro-technische vakopleiding in de energietechniek, of vergelijkbaar niveau.

 

en voldoende ervaring op dat vakgebied , voldoende vaardigheid voor het

hanteren van gereedschappen en het verwerken van materialen.

 

Ook dient de kennis van gereedschappen en materialen aanwezig te zijn.voldoende kennis van de geldende

veiligheidsvoorschriften en veiligheidsbepalingen.

 

Bevoegdheden van vakbekwame personen

zijn;

 

bevoegd voor het uitvoeren van alle elektrotechnische

werkzaamheden en bedieningshandelingen

 

Het zelfstandig nemen van

veiligheidsmaatregelen in installaties.

wv

 

De werkverantwoordelijke is verantwoordelijk voor:

 

  1. De uitvoering van de werkzaamheden
  2. Het instrueren van degenen die aan de werkzaamheden deelnemen
  3. Het indien nodig coördineren van werkzaamheden
  4. Afstemming met de installatieverantwoorde-lijke voor aanvang en indien nodig tijdens de werkzaamheden
  5. Het onderzoeken van de werkplekhet verlenen van toestemming voor het beginnen van de werkzaamheden
  6. Indien nodig toezicht houdenhet melden dat de werkzaamheden zijn afgerond en dat de installatie gereed is voor weder inschakelen.

Vanuit de NEN-EN 50110-1 en de NEN 3140 kunnen de werkverantwoordelijke

alsmede de installatie-verantwoordelijke als één persoon gezien worden, maar een bedrijf kan er ook voor kiezen om twee personen aan te wijzen, te weten één als

werkverantwoordelijke en één installatieverantwoordelijke.


Reactie schrijven

Commentaren: 0